Menu

Breeder

 • Aoki Masaki
 • Beppu
 • Hoshikin
 • Hosokai
 • Isa
 • Izumiya
 • Kawakami
 • Kondo
 • Maruhiro
 • Marusei
 • Marushin
 • Maruyama
 • Matsue
 • Momotaro
 • Nogami
 • Omosako
 • Otsuka
 • Oya
 • Sakai Fish Farm
 • Sakai Yamamatsu
 • Sekiguchi
 • Tamaura
 • Taniguchi
 • Yagenji
 • Yamaguchi
 • Yamamatsu

Variety

 • Aka Matsuba
 • Asagi
 • Benigoi
 • Budo Goromo
 • Chagoi
 • Doitsu Karashigoi
 • Gin Rin Benigoi
 • Gin Rin Chagoi
 • Goshiki
 • Goshiki Showa
 • Kage Shiro Utsuri
 • Karashigoi
 • Kohaku
 • Kohaku & Sanke
 • Mizho Ogon
 • Mukashi Ogon
 • Sanke
 • Sanke & Kohaku
 • Shiro Utsuri
 • Showa
 • Tancho Goshiki
 • Tancho Sanke
 • Tancho Showa
 • Yamabuki Ogon

Price

£1000.00 and over

If a koi is "POA". This doesn't necesarily mean it is "expensive". Please don't hesitate to enquire.

 
Copyright Queni Koi 2019. All rights reserved.
×