Menu

Breeder

 • Aoki
 • Dainichi
 • Hiroi
 • Hoshikin
 • Hosokai
 • Ikarashi Ozumi
 • Isa
 • Kanno
 • Maruboshi
 • Marudo
 • Maruhiro
 • Momotaro
 • Oofuchi
 • Sakai Fish Farm
 • Sakai Yamamatsu
 • Yagenji

Variety

 • Beni Kikokuryu
 • Doitsu Sanke
 • Gin Rin Goshiki
 • Gin Rin Kohaku
 • Gin Rin Sanke
 • Goromo
 • Goshiki
 • Ki Matsuba Ogon
 • Kohaku
 • Kujaku
 • Mukashi Ogon
 • Sanke
 • Shiro Bekko
 • Shiro Utsuri
 • Showa
 • Tancho Kohaku
 • Yamabuki Ogon

Price

£500.00 - £995.00

If a koi is "POA". This doesn't necesarily mean it is "expensive". Please don't hesitate to enquire.
Copyright Queni Koi 2019. All rights reserved.
×