Menu

Breeder

 • Dainichi
 • Hiroi
 • Hoshikin
 • Hosokai
 • Kase
 • Maruhiro
 • Otsuka
 • Secret Breeder
 • Sekiguchi
 • Yamamatsu
 • Yamazaki

Variety

 • Chagoi
 • Doitsu Karashigoi
 • Doitsu Kohaku
 • Doitsu Showa
 • Goshiki Shigure
 • Ki Utsuri
 • Kohaku
 • Kujaku
 • Sanke
 • Showa

Price

£500.00 - £995.00

If a koi is "POA". This doesn't necesarily mean it is "expensive". Please don't hesitate to enquire.
Copyright Queni Koi 2019. All rights reserved.
×